Halaman

❤Detik Detik Indah Dalam Hidupku❤

Ahad, 21 April 2013

Kekayaan Surah Al Fatihah

     Mengamalkan Al Fatihah memudahkan rezeki. Ayat yang mengandungi 7 ayat sahaja ini, merupakan surah yang kaya. Kerana surah Al Fatihah mengandungi pujian dan syukur kepada Allah dengan menyebut nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang mulia, menyebut Hari Kemudian, Hari Pembalasan dan tuntutan, lalu menganjurkan kepada hamba supaya meminta kepada Allah dan merendahkan diri kepada Allah, serta lepas bebas dari daya kekuatan dirimenuju kepada tulus ikhlas dalam melakukan ibadat dan tauhid pada Allah, kemudian menganjurkan kepada hamba sahaya selalu meminta hidayat taufik dan pimpinan Allah untuk dapat mengikuti shirat mustaqim, supaya dapat tergolong dari golongan hamba-hamba Allah yang telah mendapat nikmat dari golongan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Shalihin. Juga mengandungi anjuran supaya berlaku baik mengerjakan amal saleh jangan sampai tergolong orang yang dimurkai atau terseset dari jalan Allah.
 7 ayat Al Fatihah berbunyi
Bismillah ( dengan nama Allah )
Ar-Rahman Ar-Rahim ( Yang maha pemurah lagi maha penyayang)
Alhamdulillahirabbil alamin 
( Segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta)
Malikiyaumidin 
( Raja yang memiliki pembalasan )
Iyyaka na'budu wa iyyaka nas ta'iin
( Hanya kepadaMu Allah kami mengabdi dan haya kepada-Mu pula kami minta pertolongan)
Ihdinaas Shiraathal mustaqiim
( Jalan yang lurus yang jelas dan tidak berliku-liku )
Shiraathalladzina an'amta alaihim ghairil
magh dhubi alaihim waladh dhaallin
( Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Tuhan atas mereka
dan buka jalan yang dimurkai Tuhan atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang sesat)

Marilah membaca surah Al Fatihah dengan harapan mendapat
rahmat dari Allah. 

Terima Kasih Anda Selesai Membaca n3 Ini

21 Pesona Kata Hati Mereka: